Kamene zmiznutých v Starej Ľubovni

V piatok 5. marca v Starej Ľubovni na námestí v podlubí pred galériou ceremoniálne inštalovali Kamene zmiznutých na pamiatku Anny Blayerovej a jej syna Eleméra, ktorí na tomto mieste žili. Na jar 1942 ich slovenskí a nemeckí fašisti násilne zadržali a deportovali do koncentračných táborov Treblinka a Majdanek, kde ich zavraždili. O ich príbehu toho ešte prinesieme viac.

Pokračovať v čítaní

75 rokov od besnenia fašistov v Kremničke

Pripomenuli sme si 30 rokov slobody od komunistického režimu a predtým v auguste 75 rokov od boja za slobodu od fašistov počas Slovenského národného povstania. Počas SNP sa na oslobodené územie okolo Banskej Bystrice zbiehali z rôznych strán Európy ľudia na úteku pred nacistami. Po potlačení SNP nemeckí a slovenskí fašisti týchto utečencov hľadali a zatýkali, rovnako ako miestnych podporovateľov povstania a posledných Židov. Keď nimi zaplnili väznicu, začiatkom novembra 1944 rozhodli popraviť ich.

Pokračovať v čítaní