Kamene zmiznutých v Starej Ľubovni

V piatok 5. marca v Starej Ľubovni na námestí v podlubí pred galériou ceremoniálne inštalovali Kamene zmiznutých na pamiatku Anny Blayerovej a jej syna Eleméra, ktorí na tomto mieste žili. Na jar 1942 ich slovenskí a nemeckí fašisti násilne zadržali a deportovali do koncentračných táborov Treblinka a Majdanek, kde ich zavraždili. O ich príbehu toho ešte prinesieme viac.

Pokračovať v čítaní