Kamene zmiznutých v Starej Ľubovni

V piatok 5. marca v Starej Ľubovni na námestí v podlubí pred galériou ceremoniálne inštalovali Kamene zmiznutých na pamiatku Anny Blayerovej a jej syna Eleméra, ktorí na tomto mieste žili. Na jar 1942 ich slovenskí a nemeckí fašisti násilne zadržali a deportovali do koncentračných táborov Treblinka a Majdanek, kde ich zavraždili. O ich príbehu toho ešte prinesieme viac.

Pietnu spomienku sprevádzal koncert kapely Mojše band. Podujatie priniesli organizátori festivalu UM UM, ktorý tiež sprítomnil minulosť židovskej komunity v meste v podobe Zvukovej mapy – tá viaže hudobné skladby na viaceré miesta v meste so židovskou minulosťou a takto ju pripomína.

Kurátorka festivalu UM UM Marika Smreková: „O tom, aký bol osud väčšiny Židov na Slovensku v čase holokaustu, je verejnosť informovaná omnoho viac ako o tom, ako naši spoluobčania žili, čo robili, ako bola naša multikultúrna spoločnosť prepojená, ako ju formovali, či ako sme sa navzájom kultúrne po stáročia obohacovali. Dnes v Starej Ľubovni Židia chýbajú a my si už nie sme schopní uvedomiť ich stopy, ktoré sú súčasťou našej kultúrnej identity.Viac informácií o židovskej komunite v Starej Ľubovni, o troch rodinách, ktoré žili na námestí, o bývalej synagóge a mikve, či o takmer zabudnutom cintoríne Vám prezradí Zvuková mapa, ktorá je dostupná na prízemí Mestského úradu v Starej Ľubovni.Mapu s názvom Židia a Stará Ľubovňa sme začali vytvárať už počas 7. ročníka festivalu UM UM v lete 2018.“

Viac o Zvukovej mape nájdete tu. Viac o ukladaní Kameňov zmiznutých v Starej Ľubovni v Správach RTVS.

—————————

Projekt ‘Malé príbehy pod ťarchou veľkých dejín’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.