Pár slov o nás

Antikomplex.sk sa od svojho vzniku (2011) venuje traumám v našej kolektívnej pamäti z nedávnych dejín a zo spolužitia rôznych etník a vierovyznaní na našom území a okolí. Snažíme sa zobrazovať príbehy ľudí z doby pred, počas a po 2. svetovej vojne jemne umeleckými formami. Cieľom je poučiť sa z týchto príbehov, pomôcť spoločnosti oslobodiť sa od kolektívnych komplexov a nadobúdať prirodzené sebavedomie potrebné pre riešenie našich problémov v súčasnosti.

Našimi hlavnými aktivitami sú:

Kamene zmiznutých – Stolpersteine – pamätné kamene / zlatisté dlažobné kocky osadené v chodníku, ktoré pripomínajú obete nacistov pred ich domami

Spájame rozdelené spomienky – o spolužití s Nemcami a Maďarmi v Československu pred 2. sv. vojnou, počas nej až po konanie voči týmto komunitám po vojne (v spolupráci s partnermi v Česku, Maďarsku a Rakúsku)