Výstava Rozdelené spomienky

ČESKOSLOVENSKO 1937–48
(ČESI, NEMCI, RAKÚŠANIA A SLOVÁCI)
/multimediálna výstava/
Krátke filmy Vás vtiahnu do mozaiky vtedajšej Strednej Európy očami pamätníkov, ktorí stále žijú medzi nami.
Trvanie: 18. 1. – 28. 2. 2018 || utorok – nedeľa, 09:00 – 16:00
Výstavná sieň v Múzeu SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Vstup voľný.

Nacistický útlak Čechov a Slovákov kontra trauma Nemcov, ktorí museli po stáročiach spolužitia odísť. Spomienky pamätníkov na Československo 1937–48 sú farbistejšie: nielen z nemeckého pohľadu, ale aj zo židovského, maďarského a iných.


Výstava prináša príbehy pamätníkov najmä spomedzi nemeckej menšiny v Československu. Dej udalostí sa začína pred 2. svetovou vojnou v spomienkach ľudí, ktorí dnes žijú v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Pokračuje ťažkým vojnovým obdobím, nevyhýba sa povojnovému nútenému odsunu nemeckých civilistov a voľne prechádza ako spomienky až po súčasnosť. Zaoberá sa tým, aké dôsledky mali veľké dejiny Strednej Európy na život jednotlivcov: na ich zážitky, vyhliadky a možnosti voľby, ktoré im zostali v totalitných a vojnových podmienkach.


15 krátkych filmov na rôzne témy obsahuje výpovede 37 pamätníkov. Ich životné portréty na pracovnej stanici ponúkajú možnosť lepšie sa s nimi zoznámiť. Návštevník si môže vybrať témy podľa vlastného záujmu či priorít, poradie nie je určené.

Výstavu prináša občianske združenie antikomplex.sk a je výsledkom rakúsko-česko-slovenského projektu „Spájame rozdelené spomienky“, na ktorom pracovalo s Rakúskou akadémiou vied a českým Antikomplex, z.s.
Informácie o vernisáži výstavy nájdete na Rozdelené spomienky – slávnostné otvorenie.