Výstava Rozdelené spomienky

Rozdelené spomienky, Československo 1937–48 (Česi, Nemci, Rakúšania a Slováci)

Nacistický útlak Čechov a Slovákov kontratrauma Nemcov, ktorí museli po stáročiach spolužitia odísť. Spomienky pamätníkov na Československo 1937–48 sú farbistejšie: nielen z nemeckého pohľadu, ale aj zo židovského, maďarského a iných. Výstava krátkych filmov vás vtiahne do mozaiky vtedajšej Strednej Európy očami pamätníkov, ktorí stále žijú medzi nami.

Novinka: Výstava je od augusta 2020 uvedená online na stránke viedenského Volkskundemuseum a tiež na stránke Rakúskej akadémie vied

Viac o výstave:
Rozdelené spomienky prinášajú v 15 krátkych filmoch príbehy pamätníkov najmä v rámci nemeckej menšiny v Československu. Dej udalostí sa začína pred 2. svetovou vojnou v spomienkach ľudí, ktorí dnes žijú v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Pokračuje ťažkým vojnovým obdobím, nevyhýba sa povojnovému nútenému odsunu nemeckých civilistov a voľne prechádza ako spomienky až po súčasnosť. Zaoberá sa tým, aké dôsledky mali veľké dejiny Strednej Európy na život jednotlivcov: na ich zážitky, vyhliadky a možnosti voľby, ktoré im zostali v totalitných a vojnových podmienkach.

Filmy na rôzne témy obsahujú výpovede 37 pamätníkov. Ich životné portréty na pracovnej stanici ponúkajú možnosť lepšie sa s nimi zoznámiť. Návštevník si môže vybrať témy podľa vlastného záujmu či priorít, poradie nie je určené.

Ako súčasť projektu vyšla trojjazyčná publikácia Geteilte Erinnerungen / Rozdělené vzpomínky / Rozdelené spomienky, ktorá knižným spôsobom spracúva rozprávanie zapojených pamätníkov. ​Knižku bude možné kúpiť počas výstavy.

Výstavu prináša občianske združenie Antikomplex.sk ako výsledok rakúsko-česko-slovenského projektu Spájame rozdelené spomienky, na ktorom sme spolupracovali s Rakúskou akadémiou vied a českým Antikomplex, z.s.

Viac tu: 

Výstava Rozdelené spomienky, ktorá sa zaoberá dôsledkami veľkých dejín Strednej Európy na život jednotlivcov, bola sprístupnená online. Výstavný projekt prináša v pätnástich krátkych filmoch príbehy 37 pamätníkov najmä v rámci nemeckej menšiny v Československu v rokoch 1937-48. Viac o projekte v rozhovore s Tomášom Bartoňkom porozprával Andrej Čierny z OZ antikomplex.sk, https://rb.gy/9xkelw Viac rozhovorov a informácii z kultúry nájdete na https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik

Newsletter RTVS: Kultúra a umenie http://tiny.cc/mvb7gz