Rothmanovci

Tornaľa, roh Štúrovej a Hurbanovej ulice
Dátum uloženia: 8.8.2015
TU ŽIL / ITT ÉLT
DR. ROTHMAN SÁNDOR
NAR. OKOLO / SZ.1890 TÁJÁN
VÄZNENÝ / FOGOLY
ZAVRAŽDENÝ / MEGÖLTÉK
OKTÓBER 16. PUSZTAVÁM

Doktor Sándor Rothman sa narodil pravdepodobne v roku 1890 (niektoré zdroje uvádzajú 1897) v Rudne. Do Tornale sa presťahoval so svojou ženou Miriam, za slobodna Rosenbergerovou, s ktorou mali dve deti – Martu a Istvána. V Tornali pracoval ako obvodný lekár a svoje povolanie využíval aj na nezištnú pomoc sirotám v neďalekej Beretke, ktoré ošetroval zadarmo. Miriam, ktorú jej rodina a židovská komunita poznala pod menom Aranka, bola ženou v domácnosti, István v čase druhej svetovej vojny chodil na gymnázium. Nikto z nich sa nedožil konca druhej svetovej vojny. Jediná z rodiny, ktorá prežila bola Marta.

Tornaľa sa po Viedenskej arbitráži v roku 1938 stala súčasťou Maďarska, ktoré síce bolo spojencom Nemeckej ríše, no Židia v ňom mohli žiť oveľa voľnejšie, ako napríklad v Slovenskom štáte. To sa však zmenilo, keď v roku 1944 obsadil Maďarské kráľovstvo Wehrmacht. V tomto čase zasiahla vojna najtvrdšie aj do dovtedy pokojného života rodiny Rothmanovcov. Do Tornale prišli nemeckí vojaci a s ich prítomnosťou aj vynucovanie protižidovských opatrení. V apríli 1944 tam zriadili židovské ghetto, kde sa ocitla aj rodina doktora. 

Koncom mája Sándora spolu s Istvánom zaradili do jelšavského lekársko-inžinierskeho pracovného tábora. Neskôr sa otec so synom ocitli na bojisku, kde stavali obranné postavenia, cesty, mosty a železnice za mimoriadne ťažkých podmienok. Obaja boli spolu s ďalšími členmi židovského pracovného práporu zavraždení jednotkami SS 16. októbra 1944 pri Pusztaváme, asi 90 km západne od Budapešti, počas toho, ako oslavovali správu o pokuse maďarského regenta Horthyho kapitulovať. Esesákov informovali o situácii v židovskej pracovnej stotine členovia Volksbund der Deutschen in Ungarn (Zväz Nemcov v Maďarsku), dobrovoľníckej organizácie, ktorá robila čistky a pogromy proti Židom. Na základe tejto správy vyhlásili esesáci oslavu za vzburu napriek tomu, že sám veliteľ stotiny, istý poručík Tellman, sľúbil mužom z pracovného práporu, že ich pred Nemcami ochráni. 

Pozostatky mŕtvych po masovej vražde, vrátane doktora Rothmana so synom, zahrabali v pieskovni. V apríli 1947 ich exhumovali a uložili na večný odpočinok do masového hrobu na Židovskom cintoríne v Budapešti. 

Miriam (Aranka) Rothmanová bola z Tornale prepravená do koncentračného tábora Osvienčim, kde po troch mesiacoch, v septembri 1944, podľahla chorobe a oslabenému organizmu.

Dom Rothmanovcov na rohu Štúrovej (vtedy Železničnej) ulice v Tornali, pred ktorým osadili Stolperstein, a ktorý kedysi slúžil ako doktorova ordinácia a byt, arizovali a po vojne rozdelili na dva byty. Doteraz nie je známe, kde skončili osobné veci a nehnuteľný majetok pána doktora a jeho rodiny. Buď sa niekam zapatrošil, zničil, alebo ho dodnes niekto neprávom vlastní.