Emil Lissauer patril k najbohatším ľuďom v meste

Roh Štúrovej a Daxnerovej ulice, Tornaľa
Dátum uloženia: 8.8.2015
TU ŽIL / ITT ÉLT
LISSAUER EMIL
NAR. / SZ. 1898
VÄZNENÝ / FOGOLY
PRINÚTENÝ K SAMOVRAŽDE
ÖNGYILKOSSÁGRA
KÉNYSZERÍTETTÉK
LETO 1944 NYÁR
TORNAĽA / TORNALJA

Na križovatke dnešnej Štúrovej a Daxnerovej ulice v Tornali dodnes stojí architektonicky pozoruhodná vila. Dal si ju postaviť bývalý majiteľ tornaľskej lekárne Nádor a svojho času jeden z najbohatších ľudí mesta, pán Emil Lissauer (1889–1944). 

Do začiatku druhej svetovej vojny viedol so svojou manželkou Erzsébet (rodenou Rosenbergerovou), synom Györgym a dcérou Júliou relatívne pokojný život. Vojna však rodinu rozdelila a jediná, ktorá vyviazla živá bola Júlia. Tá prežila dva koncentračné tábory – Osvienčim a Allendorf. Po oslobodení americkými vojakmi sa vrátila na Slovensko, kde si založila rodinu s Kolomanom Skalinom. Po vpáde vojsk varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 však aj s rodinou emigrovala do Kanady a neskôr do USA. V posledných dekádach svojho života prednášala na školách o hrôzach Holokaustu, vďaka čomu je aj príbeh Lissauerovcov dobre zdokumentovaný.

Rodina pána Emila Lissauera sa aj počas vojny snažila žiť viac-menej normálny život. To sa však stávalo čoraz ťažším, ako vojna postupovala a po obsadení Maďarského kráľovstva, ktorého súčasťou sa po Viedenskej arbitráži stala aj Tornaľa, Wehrmachtom na jar 1944, to bolo už nemožné. S nemeckými vojakmi do Tornale prišli aj tvrdé protižidovské opatrenia, ktoré vyústili do vytvorenia židovského ghetta v meste v apríli 1944. Vila Lissauerovcov sa nachádzala vo vyznačenom území, kde sa Židia mali zoskupiť, preto sa rodina nemusela sťahovať zo svojho domu, museli však ubytovať ďalších židovských spoluobčanov. 

Koncom mája 1944 Emil narukoval do jelšavského pracovného práporu, kde vykonával strategické a opevňovacie práce. Po troch mesiacoch bol na základe udania o ukrývaní majetku poslaný domov na výsluch. Keď podozrievaví a po majetku bažiaci udavači dali Lissauera dopraviť domov, bol už v zlom stave. Žandári ho surovo zbili a týrali a nakoniec ho aj psychicky zlomili. 55-ročný lekárnik sa pred ďalším ponížením uchýlil k samovražde a stal sa tak prvou obeťou fašistov v Tornali. Jeho hrob je dodnes na tornaľskom židovskom cintoríne. Hebrejský nápis na ňom čaká na rozlúštenie. 

Erzsébet s Júliou boli donútené nastúpiť na vlak do Osvienčimu. Po príchode boli matka s dcérou od seba odlúčené s prísľubom, že sa neskôr stretnú. To sa žiaľ už nikdy nestalo. Erzsébet bola hneď po príchode spolu s ďalšími tornaľskými občanmi židovského pôvodu zavraždená v plynovej komore.

Györgya poslali do židovskej pracovnej jednotky niekde v Rakúsku, hoci presné miesto nie je známe, kde v ťažkých podmienkach pracoval pre armádu. O svoj život prišiel mesiac pred oslobodením, v apríli 1945, keď ho zastrelili, pretože v horúčkovom delíriu opustil svoju ubytovaciu jednotku bez povolenia. 

Vila rodiny Lissauerovcov padla do rúk arizátorovi Viktorovi Boglutzovi. Za socializmu ju potom pridelili straníckym funkcionárom a rozdelili ju na dve bytové jednotky. Majetok rodiny Lissauerovcov rozkradli nemeckí vojaci.